top of page

сре 26. јун

|

Balkan Retreat

Drama Camp

In the English language for teens!

Drama Camp
Drama Camp

Time & Location

26. јун 2024. 09:00 CEST – 30. јун 2024. 21:00 CEST

Balkan Retreat, Zike Begejovica 31, Бешеновачки Прњавор 22200, Serbia

About the event

ENGLESKI (SRPSKI jezik - ispod)

Boost your English, unleash confidence, act in the wild!

Are you -

15-19 years old?

 • keen to develop English language skills?
 • interested in acting, theatre, storytelling?
 • happy in a natural setting?
 • curious and open-minded?
 • mature and motivated?

If you answered yes to ALL of these questions, SIGN UP NOW, there are only 6 places!

Led by a native UK speaker and professional theatre-makers (see below).

What to Expect:

🗣️ Intense English language practice

🎭 Acting workshops led by experienced professionals (indoors and outdoors)

🎨 Creative expression through improvisation, storytelling, and character development

🤝 Small-group setting/individualised attention

🌿 Forest walks

🔥 Campfire gatherings

🍽️ Delicious meals

🌟 A final showcase of a one act play for friends and family in our mini amphitheatre

What You Will Learn:

Language Mastery and Confidence: Elevate your English proficiency through engaging speaking and reading activities designed to enhance your communication skills. Speaking English every day of the camp and with the assistance of a native English speaker and English teacher, you’ll gain the confidence to express yourself fluently and confidently.

Theatrical Artistry and Performance: Delve into the world of acting and performance in English as you explore fundamental techniques and dive into character development. Through scene studies and rehearsals, you'll memorise lines, refine your delivery, and showcase your talents to a supportive audience.

Programme

Wednesday June 26 @ 9:00 - Arrival

Sunday June 30          @ 19:00 - Performance to family and friends

                                            @21:00 - End

(Full programme to be released closer to the time)

Teachers:

Vivien von Abendorff, MA

Vivien is a native English speaker from London. She holds a Bachelor’s degree in English Studies (Hons) from the University of Nottingham for which she received a First Class (2009) and a Master’s degree in Text and Performance from the Royal Academy of Dramatic Art in London where she passed with Distinction (2011). She has worked professionally as an actress, director and writer in theatre, including touring her company to fringe festivals across Europe. She has also been working as a private tutor of English language and literature for teenagers since 2013. Vivien, with Tim, is co-founder of the Balkan Retreat and the Balkan Producing House, a non-profit cultural organisation offering opportunities for emerging theatre artists across Europe.

Tim Zweye (Kalki) MA

Tim is a Dutch actor who has worked since 1998 in over 35 productions in film, television and theatre as an actor, director and writer. He trained as an actor at Maastricht Academy of Dramatic Arts (2007) and also holds a Masters degree in Text and Performance (2011)  from the Royal Academy of Dramatic Arts in London, where he met Vivien. He is a certified “TrainingsActor” in non-violent communication. He has led groups of volunteers (between 80-140) on several creative projects. 

Location:

Balkan Retreat

Žike Begojevića 31

Bešenovački Prnjavor

22212 Bešenovo

www.balkan-retreat.com

Please refer to our website for directions: www.balkan-retreat.com/get-here

The Balkan Retreat is a one-acre homestead with guest accommodation in rustic, newly converted farm-buildings. There are two apartments - one will be for females, the other for males. Each apartment has an ensuite bathroom and a small kitchenette. There are plenty of outdoor spaces and a rehearsal studio space in the old schoolhouse next door.

Most activities will occur either outside in the garden or in the studio space.

Note: Due to our current capacity, we will be hosting only 6 participants on this programme.

Price

€250 for 5 days

This price includes:

 • accommodation for 4 nights (Wednesday-Saturday)
 • three meals a day
 • teaching fees
 • any equipment, costumes or props needed

What you need to bring

 • Clothes for all weather
 • Good-quality walking shoes
 • Note-pad and pen
 • Personal belongings you would bring for a holiday (toiletries etc)
 • Any medication you night need

To sign up or if you have any questions:

Email: info@balkan-retreat.com

Call: 065-413-7677

You will be asked to fill in a registration form.

SRPSKI

Unapredi svoj engleski, oslobodi samopouzdanje, glumi u divljini!

Da li si -

 • Uzrasta 15-19 godina?
 • Željan/željna da razviješ veštine engleskog jezika?
 • Zainteresovan/zainteresovana za glumu, pozorište, pripovedanje priča?
 • Srećan/srećna u prirodnom okruženju?
 • Radoznao/radoznao i otvorenog uma?
 • Zreo/zrela i motivisan/motivisana?

Ako si na SVA ova pitanja odgovorio/la sa DA, PRIJAVI SE SADA, ima samo 6 mesta!

Vođeno od strane izvornog govornika engleskog jezika i profesionalnih pozorišnih umetnika (vidi ispod).

Šta možeš očekivati:

🗣️ Intenzivna praksa engleskog jezika

🎭 Radionice glume vođene iskusnim profesionalcima (unutra i napolju)

🎨 Kreativni izrazi kroz improvizaciju, pripovedanje priča i razvoj likova

🤝 Rad u malim grupama/individualna pažnja

🌿 Šetnje kroz šumu

🔥 Okupljanje oko logorske vatre

🍽️ Ukusni obroci

🌟 Završni prikaz jednočinca za prijatelje i porodicu u našem mini amfiteatru

Šta ćeš naučiti:

Majstorstvo jezika i samopouzdanje: Podigni svoje znanje engleskog jezika kroz angažovane govorne i čitalačke aktivnosti dizajnirane da unaprede tvoje komunikacione veštine. Govoreći engleski svaki dan tokom kampa i uz pomoć izvornog govornika engleskog jezika i učitelja engleskog jezika, stičeš samopouzdanje da se izraziš tečno i samouvereno.

Pozorišna umetnost i izvođenje: Zaroni u svet glume i izvođenja na engleskom jeziku dok istražuješ osnovne tehnike i ulaziš u razvoj likova. Kroz studije scena i probe, zapamtićeš replike, usavršiti tvoje izvođenje i pokazati svoj talenat pred podržavajućom publikom.

Program:

Sreda, 26. juna @ 9:00 - Dolazak

Nedelja, 30. juna @ 19:00 - Prikazivanje pred porodicom i prijateljima

@ 21:00 - Kraj

(Potpuni program će biti objavljen bliže vremenu)

Nastavnici:

Vivien von Abendorff, MA

Vivien je izvorni govornik engleskog jezika iz Londona. Diplomirala je engleske studije sa odlikom na Univerzitetu u Notingemu (2009) i magistrirala iz Teksta i Izvođenja na Kraljevskoj akademiji dramskih umetnosti u Londonu gde je prošla sa odlikom (2011). Profesionalno je radila kao glumica, rediteljka i pisac u pozorištu, uključujući i turneje njene kompanije na fringe festivalima širom Evrope. Takođe radi kao privatni tutor engleskog jezika i književnosti za tinejdžere od 2013. godine. Vivien, sa Timom, suosnivač je Balkan Retreat-a i Balkan Producing House-a, neprofitne kulturne organizacije koja pruža prilike za mlade pozorišne umetnike širom Evrope.

Tim Zweye (Kalki) MA

Tim je holandski glumac koji radi od 1998. godine u preko 35 produkcija u filmu, televiziji i pozorištu kao glumac, reditelj i pisac. Diplomirao je glumu na Akademiji dramskih umetnosti u Maastrichtu (2007) i takođe ima master diplomu iz Teksta i Izvođenja (2011) sa Kraljevske akademije dramskih umetnosti u Londonu, gde je upoznao Vivien. Sertifikovan je kao "TrainingsActor" za neverbalnu komunikaciju. Vodio je grupe volontera (između 80-140) na nekoliko kreativnih projekata.

Lokacija:

Balkan Retreat

Žike Begojevića 31

Bešenovački Prnjavor

22212 Bešenovo

www.balkan-retreat.com

Molimo vas da posetite našu veb stranicu za uputstva: www.balkan-retreat.com/get-here

Balkan Retreat je domaćinstvo površine jednog hektara sa smeštajem u rustičnim, nedavno preuređenim poljoprivrednim zgradama. Postoje dva apartmana - jedan će biti za ženske osobe, a drugi za muške. Svaki apartman ima svoje kupatilo i malu kuhinju. Ima mnogo prostora na otvorenom i studio za probe u staroj školi pored.

Većina aktivnosti će se odvijati napolju u bašti ili u studiju.

Napomena: Zbog trenutnog kapaciteta, organizovaćemo program samo za 6 učesnika.

Cena:

250 € za 5 dana

Ova cena uključuje:

 • smeštaj za 4 noći (od srede do subote)
 • tri obroka dnevno
 • nastavničke takse
 • svu opremu, kostime ili rekvizite koji su potrebni

Šta treba da ponesete:

 • Odeća za sve vremenske prilike
 • Kvalitetne cipele za hodanje
 • Blok za beleške i olovka
 • Lične stvari koje biste poneli na odmor (higijenski pribor itd.)
 • Eventualne lekove koje biste mogli da vam zatrebaju

Za prijavu ili ako imate bilo kakvih pitanja:

Email: info@balkan-retreat.com

Telefon: 065-413-7677

Bićete zamoljeni da popunite prijavni obrazac.

Share this event

bottom of page